Stubfræsning

Rodfræsning & Stubfræsning 2294 6440


Rodfræsning / stubfræsning efter træfældning, er et fantastisk alternativ til opgravning af rødder.

Vi fræser træstubbe og rodudløb, samt stubbe fra hække, buske og bambus. Alt hvad der er tilbage efter rodfræsningen, er flis og muld.


Der fræses i dybder fra 10 cm til 35 cm alt efter, hvad der skal plantes eller sås bagefter. 

Skal der reetableres med belægning eller genplantes, anbefales at der fræses dybt ca. 35 cm. Reetablering med græs ca. 10 - 15 cm.


Adgangskrav til rodfræseren

Maskinen skal minimum bruge 90 cm i bredden for til og adgangsveje. 

Rodfræseren er en maskine på brede hjul og derfor et lavt marktryk. Således efterlader den ikke dybe spor, og derfor minimum terrænskade.

Forbehold:

Der hæftes ikke for skader på skjulte installationer som vi ikke er bekendt med, eks. telefonledninger, kloak, kabler etc.

Priser på rodfræsning og stubfræsning er baseret på at kunden selv dækker hullet til, og fjerner overskydende materiale.